{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "event": "user_data", "user_id_h": "dc937b59892604f5a86ac96936cd7ff09e25f18ae6b758e8014a24c7fa039e91", "email_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "phone_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "gender_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "birthday_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "first_name_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855", "last_name_h": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855" }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
x
D'S damat D'S damat mobil uygulamasından devam edin
star star star star star
İndir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ


OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. (“OR-PA” veya “D’S DAMAT” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları


Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, web sitesi üzerinden kurmuş olduğunuz üyelik ilişkileriniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim formları vasıtasıyla, D’S DAMAT’tan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette D’S DAMAT ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda otomatik olarak doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), D’S DAMAT faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, D’S DAMAT tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası, üyelik ilişkisinin kurulması ve üyelik sözleşmesinin ifası, üyelik hakkının tesisi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir. Bu hukuki gerekçeler her bir veri işleme süreci için birlikte veya ayrı ayrı var olabilir.

 

Sadece Kurumsal iş ortaklarımızın çalışanlarına sağlanan özel üyelik süreçlerinde; üyelik hakkının oluşturulabilmesi ve bu hak kapsamında özel avantajlar sağlanabilmesi için sadece bu kişilerden, isteğe bağlı olarak doğum tarihi bilgisi ayrıca zorunlu olarak personeli bulundukları şirketin unvanı da mesleki veri olarak alınmakta ve yukarıda belirtilen hukuki gerekçe ile işlenmektedir.

 

Başlıca veri işleme amaçlarımız;


Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Bireysel ve Kurumsal Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Elektronik Ticari İletişim


Ad, Soyad ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

 

Verilerin Paylaşımı


Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler ve şirketimizin bünyesinde bulunduğu Orka Holding A.Ş. ve grup şirketimiz Orka Tekstil San. Tur. Tic A.Ş. ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

 


Kanun Kapsamındaki Haklarınız


İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.dsdamat.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından D’S DAMAT’a daha önce bildirilen ve D’S DAMAT’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde KVKKBasvuru@dsdamat.com.tr adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden D’S DAMAT’a iletmeniz durumunda D’S DAMAT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, D’S DAMAT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.dsdamat.com web sitesinde yer alan D’S DAMAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.


OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)


ADRES: Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7 B Blok No: 7 C / 40 Sarıyer/İSTANBUL

TELEFON: 0212 314 23 23

MERSİS:0644032088500011